Sveriges publicisters kollektiva förvaltningsorganisation

Dokument

SPCMO:s stadgar

Här finner ni föreningens stadgar.
Klicka på nedladdningsknappen så får ni en utskriftsbar pdf av stadgarna.

SPCMO:s anslutningsavtal

Här finner ni föreningens anslutningsavtal (förvaltningsavtal).
Klicka på nedladdningsknappen så får ni en utskriftsbar pdf av föreningens anslutningsvillkor.

SPCMO:s rutiner för klagomålshantering och tvistelösning

Här finner ni föreningens rutiner för klagomålshantering och tvistelösning.
Klicka på nedladdningsknappen så får ni en utskriftsbar pdf av föreningens rutiner för klagomålshantering och tvistelösning.

 

 

 

Vad är SPCMO?

SPCMO är en ekonomisk förening som utgör en kollektiv förvaltningsorganisation för presspublicisternas utgivarrätt.

Medlemmarna i SPCMO

Medlemmarna har ett stort antal mediehus, såväl inom dagspress som tidskriftsområdet, som medlemmar.